Firma Toyki na międzynarodowych targach!
Firma Toyki od 1 sierpnia 2016 roku do 31 marca 2017 roku realizowała projekt pn. Internacjonalizacja firmy Toyki s.c. poprzez realizację działań zarekomendowanych w Planie Rozwoju Eksportu, który otrzymał dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014- 2020 w ramach poddziałania 3.3.2 Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP. Wartość uzyskanego wsparcia: 29 421,50 PLN.
Działania zrealizowane w ramach projektu:
1. Udział w Targach zabawek Spielenwarenmesse w Norymberdze (1-6 lutego 2017r.) Die Spielwarenmesse International Toy Fair Nürnberg, Nürnberger Spielwarenmesse
2. Udział w charakterze wystawcy w Międzynarodowych Targach Zabawek i Artykułów dla Matki i Dziecka Kids’Time w Kielcach (23-25 lutego 2017r.)
3. Wykonanie badań produktów na zgodność z dyrektywą 2009/48/WE (certyfikacja EC)
4. Dostosowanie strony internetowej
logoprogramow-01-1

About us

logopetit2

Petit Landau Brand was created from our need for beauty and love to the retro style, and is inspired by the doll buggies our moms and grandmas played with. We would like to raise in children the sense of beauty from their earliest years and to teach them to take responsibility for the environment. Our products are made of natural, certified materials. Petit Landau doll prams are made in Poland.

Products

AMELIE DOLL PRAM

petit_landau-AME01-AME02

COLETTE DOLL PRAM

petit_landau-COL05-COL06

MADELEINE DOLL PRAM

petit_landau-MAD02-bok

CRADLE

petit_landau-KOL01